Cele hipoterapii - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Cele hipoterapii

Zaj. terapeutyczne
Hipoterapia stanowi jedną metod rehabilitacji, a swą  wyjątkową specyfikę zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii.  
Jej celem jest przywrócenie uczniom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.
 
CEL GŁÓWNY:
Przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej, w możliwym do osiągnięcia zakresie przy wykorzystaniu form hipoterapii
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
-normalizacja napięcia mięśniowego (wywołana łagodnym rytmicznym kołysaniem podczas chodu konia oraz ciepłem jego ciała),
-kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu,
-hamowanie odruchów patologicznych (przez odpowiednie ułożenie lub posadzenie dziecka na koniu),
- doskonalenie równowagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej, a także orientacji w przestrzeni (konieczność utrzymania się na ruchomym podłożu),
- poprawa reakcji obronnych (opieranie rąk na grzbiecie konia),
- stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych,
- rozwijanie pozytywnych kontaktów emocjonalnych.
 
 
Zajęcia z hipoterapii zawierają ćwiczenia adaptacyjne dziecka w stosunku do zwierzęcia ( konia );
- głaskanie
- dotykanie
- przytulanie
- czesanie
- nazywanie konia
- karmienie
- wsiadanie i zsiadanie z asekuracją / terapeutyczna jazda konna - ćwiczenia na koniu
- jazda w pełnym dosiądzie
- jazda w pozycji leżącej przodem
- instrukcja podstaw teorii jazdy dostosowania do poziomu dziecka


Plan zajęć z hipoterapii uwzględnia indywidualne możliwości dziecka, w zależności od niepełnosprawności ruchowej dokonany zostanie  dobór ćwiczeń na koniu:
- ułożenie w poprzek konia
- pełny dosiad
- leżenie przodem na koniu
- przekaz ustny
- zawołania
- instrukcja
- komenda
- rozmowa
- inne środki (np. naśladowanie wzoru)

 
 
ZAKŁADANE REZULTATY ZAJĘĆ
Efekty zależą od indywidualnych dysfunkcji danego dziecka. Będzie to:
- poprawa równowagi
- poprawa koordynacji ruchowej
- normalizacja napięcia mięśniowego
- pojawianie się mowy spontanicznej
- zdolność do panowania nad uczuciami
- wykształcenie umiejętności i postaw w dziedzinie społecznej
- usprawnienie orientacji przestrzennej, autoorientacji, umiejętność znoszenia i przezwyciężania niebezpieczeństw i trudności
 
 
         Niezwykle korzystnie ten rodzaj terapii wpływa na osoby z autyzmem, które w czasie zajęć relaksują się i wyciszają.
         Planujemy objęcie działaniami terapeutycznymi w ciągu jednego roku szkolnego  około 20 uczniów; głównie będę to
         dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz ze spektrum autyzmu.
        
         Od kwietnia 2014 roku kontynuowane są  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zajęcia z hipoterapii.
         Odbywają się one w OSiR Wawrzkowizna. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego