Konferencja 2017 - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Konferencja 2017

Doskonalenie zaw.
 
VII KONFERENCJA W SOSW W BEŁCHATOWIE
 
 
W dniu 15 marca 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z udziałem zaproszonych gości,wicestarosty bełchatowskiego Pana Grzegorza Gryczki oraz dyrektorów,psychologów,pedagogów i nauczycieli z terenu i powiatu bełchatowskiego odbyła się poraz VII konferencja naukowa- szkoleniowa ”Jestesmy”  pod tytułem „Jak pracować z osobą
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi?" - wybrane metody jako dobra praktyka. Celem konferencji było szkolenie, refleksja i dyskusja nad potrzebami i pracą w wyżej wymienionych grupach.Konferencję otworzyła profesor oświaty  Pani Lidia Claro - Celej, która  na wstępie zapoznała zebranych z tematem zmian jakie wniosła reforma oświaty - zmiany w podstawie programowej oraz podpowiedziała co należy robić,aby edukacja uczniów z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualna była efektywna. W swym wymownym wystąpieniu podkreśliła,że kompetencje społeczne należy rozwijać już od najmłodszych lat,a także utrwalać przez całe życie,podczas pobytu w różnych placówkach i w domu rodzinnym. Wykład prelegentka podsumowała -“Myślmy o tym, jakie będzie przyszłe,dorosłe życie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.”
 
Następnie nasi nauczyciele zapoznali zebranych gości z wybranymi metodami pracy jakie stosują w swojej pracy z dziećmi umiarkowanie i głęboko niepełnosprawnymi intelektualnie.Pierwszą omówioną metodą była  terapia dźwiękiem, następnie omówiono metodę Porannego Kręgu,Integracji Sensorycznej, metodę Weroniki Sherborne,metodę. Knillów, Salę Doświadczania Świata, metodę Funkcjonalną, Logorytmikę. Podczas konferencji uczniowie Ośrodka tworzyli prace techniczno-plastyczne pod kierunkiem kreatywnych nauczycieli..
 
Na zakończenie konferencji przedstawicielka PWN przedstawiła ofertę wydawnictwa a zaproszeni goście wzięli udział w poczęstunku przygotowanych pod kierunkiem nauczyciela przez uczniów szkoły zawodowej.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego