Ogólne cele - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogólne cele

Szkolny Klub Euro.

Szkolny Klub Europejski powstał w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Bełchatowie dnia 2.09.2013 roku.
Szkolny Klub Europejski powinien spełniać następujące cele:
a) rozwinięcie prawdziwie europejskiego ducha u członków Klubów i rozprzestrzenianie go wszystkimi możliwymi sposobami na najbliższe otoczenie;
b) zachęcanie odpowiednich instytucji do pomocy w szerzeniu informacji o  Europie (różne aspekty: geografia, historia, kultura, gospodarka itd.);

instytucjach europejskich (struktura, sposób działania, cele itd.);
krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy (życie polityczne, społeczne, kulturalne
dziedzictwie kulturowym i środowisku naturalnym;
wyzwaniach stojących przed współczesną Europą;
celach integracji europejskiej;

d) przyczynianie się do wzajemnej tolerancji i szacunku;
e) przyczynianie się do uświadomienia współzależności świata i Europy oraz potrzeby współpracy;
f) rozwijanie u uczniów, jako młodych obywateli Europy, poczucia odpowiedzialności - zwłaszcza za pokój, ochronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury
.

Klub posiada swój Statut i Członków Klubu
Motto Klubu : „Unia bez barier”
Opiekunowie Klubu :           Sylwia Berłowska i Kinga Motyl

Członkowie Klubu:
Chodak Błażej klasa PP
Chodak Adrian klasa PP
Zarzycka Aleksandra klasa PP
Nieznańska Dominika klasa PP
Książczyk Piotr klasa PP
Tarczyńska Patrycja klasa ZSZ
Kaczorowski Krzysztof klasa ZSZ
Wolberger Mateusz klasa ZSZ
Frąckowiak Marek klasa PP
Frąckowiak Dariusz klasa PP

Członkowie Klubu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego