Skład i zadania - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Skład i zadania

Bełchatowska DHNS "Łapiwiatry"
1Bełchatowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Łapiwiatry”
Nauczyciele -instruktorzy :pwd Ewa Czarny
                                       pwd Andrzelika Kusmierek
Jej główne cele to:
1.      Propagowanie harcerskiego spędzania czasu wolnego.
2.      Integracja różnych środowisk, rozwijanie wrażliwości i życzliwości.
3.      Wyzwalanie potrzeby tworzenia i prezentowania swojej twórczości, wymiana doświadczeń.
4.      Kształtowanie postawy społecznej.
5.      Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej.
6.      Pobudzanie do świadomej pracy nad sobą.
7.      Zaistnienie w grupie rówieśniczej.
8.      Rozwijanie zainteresowań.
9.      Doskonalenie vademecum harcerskiego.
10.  Kształtowanie uczuć, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, zdobywanie wzajemnego zaufania.
Do ważnych zadań naszej drużyny należy:
Corocznie organizujemy Konkurs Wiedzy o Polsce –dla społeczności szkolnej;
Doskonalimy harcerskie vademecum:harcerski meldunek, prawo harcerckie, musztrę i pląsy harcerskie, samarytankę ;
Prowadzimy Kronikę Drużyny – dokumentujemy w niej naszą pracę
i przeżycia;
Bierzemy udział w zlotach Drużyn Harcerskich ”NS” w Stemplewie, Dęblinie ,Łosicach, Sokołowie Podlaskim; Stoku Lackim;
Uczestniczymy w projektach organizowanych przez ZHP w Nadwarciańskum Grodzie, w Olsztynku-„Perkoz”, i w HOM w Pucku;
Organizujemy letni wypoczynek;
Działania programowe realizowane są poprzez wsparcie sponsorów, oraz poprzez oddanie 1% na realizację zamierzeń harcerzy.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego