Spotkanie z policjantem - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Spotkanie z policjantem

Grupy wychowawcze > Imprezy pozostałe lata

Spotkanie z policjantem
nt. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich


W dniu 22 października 2013 r. grupy wychowawcze SOSW w Bełchatowie odwiedził  st. aspirant Piotr Rokita, specjalista ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
Tematem spotkania była „odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich”.
W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie grup wychowawczych.
Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci i młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.
Podczas spotkania funkcjonariusz wyjaśnił, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie.
Uświadomił także zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.
Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu dziecka.
Piotr Rokita podczas spotkania uświadomił również młodzież odnośnie konsekwencji popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami.
Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o typach postępowania, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.
Komisarz przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nie realizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem o demoralizację.
Za wspólne spotkanie wychowankowie wręczyli policjantowi dyplom z podziękowaniami.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego