Szkoła Przysposabiająca do Pracy - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW > Szkoły > SPdPSzkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Bełchatowie rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2007 roku. Kształci ona uczniów z orzeczeniem do kształcenia Szkoła Przysposabiająca do Pracy specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie uczą się takich przedmiotów, jak:
- funkcjonowanie osobiste i społeczne
przystosowanie do norm społecznych, kształtowanie ogólnych wiadomości  o świecie, poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, nabywanie nowych umiejętności ,
- kreatywność
ujawnianie zdolności uczniów, w szczególności muzycznych, plastycznych i sportowych, kształtowanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości poznawczej,
- wychowanie fizyczne
przygotowanie do zdrowego i aktywnego stylu życia,
- zajęcia sportowe
doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej oraz działania prozdrowotne,
- religia/etyka,
- zajęcia przysposabiające do pracy
kształtowanie prawidłowej postawy wobec pracy, kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami, urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy. Zajęcia przysposabiające do pracy obejmują takie przedmioty, jak: zajęcia biurowe, ogrodnicze, tkactwo i szycie, kuchnię dydaktyczną, zajęcia z gospodarstwa domowego.Dla naszych uczniów bardzo ważny jest kontakt z rówieśnikami i rozwój umiejętności społecznych. Uczniowie nawiązują przyjaźnie, stają się samodzielni społecznie.
W szkole istnieje możliwość korzystania z różnorodnych dodatkowych form zajęć, między innymi: kółka zainteresowań, programy autorskie, hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, terapie specjalistyczne,rehabilitacja medyczna. Uczniowie biorą udział w projektach unijnych, konkursach artystycznych,olimpiadach i zawodach sportowych, balach i dyskotekach. Rozwijają swój patriotyzm lokalny poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych.Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom, którzy przez cały czas pobytu w szkole, są pod baczną uwagą nauczycieli
specjalistów.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego