Zasady zachowania - Witryna SOSW

Przejdź do treści

Menu główne:

Zasady zachowania

Dokumenty szkolne > Regulaminy


ZASADY  ZACHOWANIA SIĘ NA PRZERWACH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W BEŁCHATOWIE

1.  Wszystkich uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie obowiązuje Regulamin Szkoły, w którym to określone są podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w placówce.

2.  Uczniowie przychodzą do szkoły przed rozpoczęciem lekcji i opuszczają teren szkoły po zakończeniu zajęć. Zabrania się samowolnego wychodzenia w czasie lekcji i przerw do sklepu oraz innych miejsc znajdujących się poza terenem placówki.

3.  Okrycia wierzchnie typu kurtki, palta,  itp. uczniowie zostawiają w szatni. Tam też zmieniają obuwie, które powinno mieć podeszwę antypoślizgową.

4.  Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania. Między innymi nie krzyczą, nie biegają, nie popychają kolegów.

5.  Zabrania się siadania na parapetach , schodach oraz siadania i zjeżdżania po  poręczach.

6.  Zabrania się skakania ze schodów.

7.  Zabrania się samowolnego otwierania okien.

8.  Uczniowie zawsze wchodzą i schodzą prawą stroną zachowując bezpieczną odległość między sobą .

9.  Uczniowie stosują się do poleceń i próśb nauczycieli dyżurujących.

10. Każdy przypadek urazu , złego samopoczucia uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu lub uczącemu.

11. Po dzwonku na lekcje uczniowie zbierają się przed klasą, w której mają zaplanowane  zajęcia lekcyjne i czekają na nauczyciela.

12. Podczas zajęć lekcyjnych uczniów obowiązują regulaminy poszczególnych pracowni.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego